Galeria
Galeria
Warto wiedziećSzybki kontakt
Szynwałd 1
33-158 Szynwałd
woj. małopolskie
tel. 14 6742 012
szynwald@diecezja.tarnow.pl

Ważne informacje
Porządek Mszy Św. Kancelaria parafialna Kontakt Czytania na każdy dzień
Kalendarz parafialny
Aktualności

Jak pomóc rodzinom w Libanie i w Syrii

W Gościu Niedzielnym dziś informacje o tym, jak można włączyć się w program pomocy rodzinom w Libanie i w Syrii. Pomocą zostają objęte rodziny bez względu na wyznanie, są to więc zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie. Pomoc jest skierowana do konkretnych osób w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: "Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować". Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Na tej stronie, w sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE przedstawione są różne możliwości konkretnej pomocy do wyboru lub jako jednorazowy Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości.

Ogłoszenia Duszpasterskie 2016-10-23 XXX Niedziela Zwykła

1.Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Misyjną rozpoczynająca Tydzień Misyjny - modlimy się za misjonarzy - składka na misje . "Bóg zapłać" za ofiary i dary w naturze dla Seminarium OO. Redemptorystów w Tuchowie.

2.Dzisiaj w Tarnowie będą Diecezjalne Obchody Niedzieli Misyjnej . Po południu o godz. 14.00 spod kościoła Księży Misjonarzy wyruszy Marsz Misyjny w int. pokoju i prześladowanych chrześcijan . O godz. 15.00 w Katedrze będzie Uroczysta Msza św. , a po Mszy św. od godz. 16.00 na tarnowskim rynku będzie animacja taneczna dla dzieci i misyjne quizy . Organizatorzy zapraszają nas wszystkich, a szczególnie kolędników misyjnych w swoich misyjnych strojach .
3.W najbliższą sobotę - tj. 29 października - będzie XVI Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Różańcowych w Kościele Miłosierdzia Bożego w Tarnowie . O godz. 10.00 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Leszka Leszkiewicza, później Różaniec za misjonarzy i misje, a zakończenie przewidziane jest ok. godz. 14.00 . Zachęcam do wzięcia udziału w tym spotkaniu - nie organizujemy wspólnego wyjazdu ze względu na to , że jest to bardzo blisko.
4.Liturgiczne wsp. tygodnia:
wtorek - wsp. Św. Jana Pawła II , papieża
piątek - Święto Św. Szymona i Św. Judy Tadeusza, Apostołów
5.Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i miesiąc listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych . Zachęcamy do składania wypominków - tradycyjnie będą roczne i listopadowe .
6."Bóg zapłać" za troskę o groby naszych bliskich zmarłych i o cmentarz . Od jakiegoś czasu mamy za cmentarzem kontener na śmieci . Bardzo proszę o segregację tych odpadów . Do kontenera wrzucajmy wypalone znicze szklane i plastikowe , doniczki bez ziemi , sztuczne kwiaty . Odpady naturalne - suche wieńce , kwiaty , trawa - składajmy obok kontenera ; zostaną usunięte w odpowiednie miejsce . Ułatwi nam to usuwanie śmieci i zdecydowanie zmniejszy koszty . Bardzo o to prosimy - z góry "Bóg zapłać".
7."Bóg zapłać" za sprzątanie świątyni . Prosimy w dalej z nr-ów 382 A – 385 B.
8.Biblioteka w Szynwałdzie zaprasza na ogólnopolską wystawę malarstwa pt: "Świat kobiety" i "Kolory regionu" prezentowana w ramach projektu "Derby artystyczne 2016". Wystawa jest czynna od 18 października do 4 listopada w godzinach pracy biblioteki. Szczegóły na plakatach i stronach internetowych.

Ogłoszenia Duszpasterskie 2016-10-16 XXIX Niedziela Zwykła

1."Bóg zapłać" za ofiary z ubiegłej niedzieli przeznaczone na renowację świątyni.
2.Liturgiczne wsp. tygodnia:
poniedź. - wsp. Św. Ignacego Antiocheńskiego , bpa i męcz.
wtorek - Świeto Św. Łukasza Ewangelisty - Patrona Służby Zdrowia
czwartek - wsp. Św. Jana Kantego , kapłana
piątek - wsp. Bł. Jakuba Strzemię , bpa
sobota - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie
3.Przyszła niedziela to Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny . Składka na dzieło misyjne Kościoła . Będziemy gościć diakona i kleryków od Ojców Redemptorystów z Tuchowa . O. Diakon będzie głosił Słowo Boże .
4.Tradycyjnie prosimy o dary w naturze dla Klasztoru Ojców redemptorystów w Tuchowie . Panów , którzy zawsze zbierają te dary , prosimy o pomoc .
5."Bóg zapłać" za sprzątanie świątyni . Prosimy w dalszym ciągu z nr-ów 376 – 381 .
6.Zapraszamy na kolejną pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej w najbliższą sobotę . Szczegółowa informacja na tablicy ogłoszeń.
7.Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zaprasza seniorów i osoby zainteresowane na spotkanie z kierownikiem Muzeum Etnograficznego w Tarnowie - P. Marią Ceterą . Tematem spotkania będzie historia , życie codzienne i kultura Romów. Termin wyjazdu do Muzeum: 27 pażdziernika o godz. 9:45 z parkingu szkolnego w Skrzyszowie. Koszt wyjazdu: 12 zł . Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Biblioteka w Skrzyszowie do 24 pażdziernika. Liczba miejsc: 25.
8.W przyszłą niedzielę nasza młodzież będzie już rozprowadzać znicze nagrobne przed zbliżającym się Dniem Zmarłych - ofiary będą przeznaczone tradycyjnie na zorganizowanie zimowiska dla młodzieży.

Ogłoszenia Duszpasterskie2016-10-02 XXVII Niedziela Zwykła

1."Bóg zapłać" za ofiary "za chlebki miłosierdzia" przeznaczone na pomoc dla głodujących dzieci .

2.Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych.
3.Liturgiczne wsp. tygodnia:

wtorek - wsp. Św. Franciszka z Asyżu
środa - wsp. Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy – po Mszach św. będzie oddanie czci relikwiom Św. Siostry Faustyny
piątek - wsp. Najśw. Maryi Panny Różańcowej

4.W tym tygodniu I czwartek i I piątek miesiąca. Spowiedź Św. będzie w czwartek w kaplicy od godz. 16:00, a w kościele od godz. 16:30; w piątek rano w kaplicy i w kościele od godz. 6:30, a po południu w kościele od godz. 16:30. O godz. 19:30 Msza św. dla młodzieży w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
5.Przyszła niedziela to tradycyjny Dzień Papieski - młodzież po Mszach św. będzie zbierać drobne ofiary do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia jako pomoc dla biednej uczącej się młodzieży.
6."Bóg zapłać " za sprzątanie świątyni . Prosimy w dalszym ciągu z nr-ów 360 – 369 A
7.Centrum Zdrowia Tuchów serdecznie zaprasza na bezpłatną kolonoskopię - szczegóły na plakacie.
8.Dnia 17 października, tj. w poniedziałek, od godz. 8:30 w Ośrodku Zdrowia w Szynwałdzie odbędzie się kompleksowe komputerowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów . Szczegółowe informacje na plakatach, ulotkach oraz w Ośrodku Zdrowia.

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Dzisiaj do naszej Parafii przyjechała siostra ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych z Częstochowy. Siostra zachęcała do wstąpienia do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym i opowiadała jakie łaski można przez to wyprosić dla dusz czyśćcowych. Siostra przedstawiła, jak działa Apostolstwo, aby przystąpić do apostolstwa, należy wypełnić formularz dostępny w przedsionku kościoła i zanieść do zakrystii. Gdy będzie odpowiednia ilość członków z naszej Parafii to powstanie grupa parafialna MDPC.

APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM
Informacja. Wśród wielu rodzin zakonnych jakie Duch Święty powołał do istnienia w Kościele jest również zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, którego misją jest niesienie pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu. Zostało założone w 1889 roku przez bł. o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna przy współudziale Wandy Olędzkiej jako bezhabitowe. Zgromadzenie, nie mogąc dotrzeć do wszystkich środowisk i parafii bezpośrednio, pragnie realizować i rozszerzać powierzoną mu misję w Kościele przez współpracowników, należących do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym Członkiem APDC może zostać każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Dla młodzieży przeznaczone jest Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca (MDPC).
Zadania Członków Apostolstwa
Osoba należąca do APDC stara się żyć w stanie łaski uświęcającej, pełnić wole Bożą, rozwijać w sobie życie duchowe przez korzystanie z sakramentów świętych i lekturę Pisma Świętego oraz patrzeć na wszystkie doświadczenia jakie go spotykają w świetle wiary. Zjednoczony z Chrystusem Odkupicielem i jego zbawczą Ofiarą, członek APDC wspomaga zmarłych poddanych oczyszczeniu w różnoraki sposób, a zwłaszcza przez ofiarę Mszy św., dobre uczynki, modlitwę, jałmużnę, odpusty itp. Stara się w miarę możności o pozyskiwanie nowych członków APDC.
Włączenie się do APDC następuje przez dostarczenie do Centrum APDC wypełnionej i osobiście podpisanej karty członkowskiej, na podstawie której otrzymuje się potwierdzenie w formie Pamiątki z Aktem ofiarowania. Odmawianie go jest znakiem duchowej więzi wszystkich członków APDC między sobą i ze Zgromadzeniem. Członkowie APDC mogą apostołować indywidualnie albo tworzyć za pozwoleniem księdza proboszcza grupy parafialne. Wszyscy członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Każdy poniedziałek jest dniem wzajemnej duchowej i modlitewnej łączności. W miarę swoich możliwości członkowie starają się tez wspomagać Apostolstwo materialnie. Nie stanowi to jednak warunku przynależności. Za APDC i formację jego członków z ramienia Zgromadzenia odpowiedzialna jest jedna z sióstr.

Dla APDC organizowane są między innymi rekolekcje, dni skupienia. Centrum APDC wydawany jest kwartalnik "Do Domu Ojca". Można również nabyć dwa obszerne modlitewniki za zmarłych: "Okaż im Panie swoje miłosierdzie" oraz "Aby mieli życie wieczne". Dostępne są tez inne publikacje opracowane w Zgromadzeniu w celu szerzenia nabożeństwa za dusze czyśćcowe.

Patronami APDC są: Matka Boża Pośredniczka Łask (7 V)
św. Józef (19 III) bł. Honorat Koźmiński (13 X) i bł. Maria od Opatrzności (7 II)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Chęć włączenia się do APDC można zgłosić na adres:
APDC przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
ul. OLEŃKI 9; 42-226 CZĘSTOCHOWA tel. +48 600 831 552; 
e-mail:adpc@wp.p1
Strona internetowa Zgromadzenia:www.apdc.wspomozycielki.pl

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Gdybyśmy wiedzieli, jak Wiele moglibyśmy otrzymać łask za pośrednictwem dusz czyśćcowych, nie byłyby one tak zapomniane. (św. Jan Vianney) (źródło: ulotka Zgromadzenia. P.S)

Ogłoszenia Duszpasterskie 2016-09-25 XXVI Niedziela Zwykła

1. "Bóg zapłać" za ofiary składane do puszek na pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech.
2. Liturgiczne wsp. tygodnia:


wtorek - wsp. Św. Wincentego a Paulo , kapłana
środa - wsp. Św. Wacława , męczennika
czwartek - Święto Św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała
piątek - wsp. Św. Hieronima , kapłana i doktora Kościoła
sobota - wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus , dziewicy i doktora Kościoła


3. Od soboty rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe , które w dni powszednie będą o godz. 1715 , a w niedziele i święta o godz. 1530 . Zachęcamy do licznego udziału , zapraszamy dzieci i młodzież , zachęcamy również do wspólnego odmawiania Różańca w rodzinach .
4. W tym tygodniu I sobota miesiąca - w Kaplicy na Św. Górze o godz. 800 będzie Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Dobrej Rady - zapraszamy .
5. W przyszłą niedzielę po rannej Mszy św. będzie zmiana Tajemnic Różańcowych.
6. "Bóg zapłać" za sprzątanie świątyni . Prosimy w dalszym ciągu z nr-ów 351 A - 359 .
7. W przyszłą niedzielę będą rozprowadzane przez Caritas "chlebki miłosierdzia" - ofiara min. 5 zł - symboliczny znak otwartego serca . Ofiara będzie przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach , albo na pomoc dla nich w formie paczek żywnościowych .
8. Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA zaprasza na aerobik , który będzie się odbywał w każdy wtorek i czwartek w sali gimnastycznej w szkole o godz. 1800 . Pierwsze zajęcia w najbliższy czwartek - zapisy przed zajęciami .
9. Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie zaprasza młodzież do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleniowej w klasie II i III Gimnazjum z jednoczesnym przysposobieniem do pracy oraz na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w różnych specjalnościach. CKiW zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie , przywileje pracownika młodocianego oraz miejsca nauki w szkole i miejsca zajęć praktycznych . Szczegóły oferty na tablicy ogłoszeń .

Plan na Tydzień Misyjny w Parafii Szynwałd

Plan na Tydzień Misyjny w Parafii Szynwałd

Środa 20 lipca

17.00 - Ceremonia powitania w Kościele Parafialnym
18.00 - Msza Święta z udziałem gości
Kolacja u rodzin goszczących
21.00 - Apel Jasnogórski w Kaplicy na Świętej Górze

Czwartek 21 lipca

Śniadanie u rodzin goszczących
8.00 - Modlitwy poranne w Kościele
9.00 - Wyjazd do Tarnowa na dzień turystyczny
9.30 – 11.00 - Zwiedzanie Tarnowa
11.00 - 12.30 - Czas wolny
12.30 - Wyjazd z Tarnowa
13.00 - Obiad w szkole w Skrzyszowie
14.00 – 16.30 - Wycieczka po gminie Skrzyszów
16.30 – powrót do Parafii
18.00 – Uroczysta Msza Święta z udziałem gości
19.00 – Wyjazd na zbiornik Korzeń – grill i zabawy integracyjne
21.30 – Apel Jasnogórski zakończenie i powrót do Parafii

Piątek 22 lipca

Śniadanie u rodzin goszczących
8.00 – Modlitwy poranne
9.00 - Wyjazd do Skrzyszowa
10.00 – Wyjście Pieszej Pielgrzymki do Sanktuarium na Burku
13.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bpa Leszka Leszkiewicza
14.00 – Przejście do Tarnowskiej Katedry i przekroczenie Bramy Miłosierdzia
15.00 – Festiwal narodów przy Kościele bł. Karoliny w Tarnowie
21.00 – Zakończenie festiwalu, Apel Jasnogórski i powrót do Parafii

Sobota 23 lipca

Śniadanie u rodzin goszczących
8.00 – Modlitwy poranne
9.00 – Praca społeczna w Parafii
11.30 – wyjazd do Skrzyszowa
12.00 - Obiad
12.30 – wyjazd do Starego Sącza na Dzień wspólnoty
21.30 – Zakończenie i powrót do Parafii

Niedziela 24 lipca

11.00 - Uroczysta Msza Święta z udziałem naszych gości
Obiad w goszczących rodzinach
18.30 - Na Tarnowskim Rynku okręgowe spotkanie w ramach którego będzie:
uwielbienie – Grupa Uwielbieniowa z Mościc,
koncert – zespół Anti Babylon System
tańce lednickie – p. Robert Frudziński i Wodzireje
"10 minut dla Jana Pawła" – Iwan Komarenko i dzieci z Afryki
flashmob – wspólny taniec

Poniedziałek 25 lipca

8.00 - Modlitwy poranne ceremonia pożegnania i wyjazd gości z parafii

Zaproszenie
W dniach 21 i 22 lipca (czwartek i piątek) o godzinie 20.30, na Placu przy Alejach Matki Boskiej Fatimskiej – Stara Kapłanówka, w ramach diecezjalnych obchodów ŚDM, międzynarodowa wspólnota "Cenacolo" zaprezentuje spektakl
"Credo .... Nella misericordia" (Wierzę... w miłosierdzie). Widowisko jest wykonywane przez młodzież z całego świata i ma na celu pomóż nam głębiej wejść w tajemnicę Bożego Miłosierdzia i miłości Jezusa Chrystusa, do każdego człowieka. Młodzież kiedyś pogubiona, a dzisiaj od nowa narodzona, grając świadczy o spotkaniu w swym życiu Zmartwychwstałego Pana. Wstęp Wolny.

VII Piknik Muzyczny Stacja Niebo

Zapraszamy na fotorelację na "żywo" z "VII Pikniku Muzycznego Stacja Niebo" na stronach www.tuszynwald.pl i www.facebook.com/szynwald który odbędzie się w niedzielę 10 lipca. Co jakiś czas będą dodawane aktualne zdjęcia z pikniku.

Piknik Muzyczny STACJA NIEBO

Już po raz siódmy pragniemy zaprosić wszystkich na Piknik Muzyczny STACJA NIEBO w Szynwałdzie. Startujemy 10 lipca o godzinie 15.00! Jeżeli chcesz dostać zastrzyk dobrej energii, a ponadto posłuchać dobrej muzyki i zjeść smakowite przekąski, to to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie! Oczywiście nie zabraknie okazji do modlitwy - w programie przewidujemy Wieczór Uwielbienia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku czy panujących warunków atmosferycznych. To świetny plan na spędzenie niedzielnego popołudnia. Dla każdego starszego czy młodszego znajdzie się tam coś fajnego!
W tym roku hasło naszego Pikniku brzmi "Stacja Niebo przystankiem do Krakowa". Jest to nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą się w Krakowie już za kilka tygodni. Zachęcamy, aby każdy zatrzymał się na tym przystanku i poczuł, czym jest ŚDM. Gwarantujemy dobre przygotowanie duchowe, jak i fizyczne.
Czekamy na Ciebie 10 lipca na placu przy Kościele Parafialnym w Szynwałdzie! Nie może Cię zabraknąć!
Do zobaczenia

Ogłoszenia Parafialne XIV Niedziela Zwykła 03.07.2016

Data dodania: 2016-07-03

więcej
1 2 3 4
...
22 »